دانلود آهنگ america از Imagine Dragons ایمجن دراگونز | متن کامل و اصلی – 7ترانه

برای تماشای متن کامل، دکمه بالا را فشار دهید.

آیا این فقط یک توهم است؟
کاری که تو سرم انجام دادم تا از پسش بربیام
20 سال بدهی
20 سال در دولت
20 سال هیچ وقت نمی تواند من را از سر بگذراند
پس حس میکنم نزدیکی
احساس می کنم همان طور که می خواستی نزدیکی
احساس می کنم همان طور که می خواستی نزدیکی
خودت را باور کن، اوه
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم
کشاورزان در مزارع
به بلندترین برج هایی که فرو می ریزند و بالا می روند
1-7-7-6
اسامی موجود در لیست
برای همه کسانی که تا زمان مرگشان دادند
خودت را عقب نگیر
من می توانم درون ذهن شما را ببینم و ذهن شما شما را آزاد خواهد کرد
و نزدیکی تو را حس میکنم
احساس می کنم همان طور که می خواستی نزدیکی
احساس می کنم همان طور که می خواستی نزدیکی
خودت را باور کن، اوه
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم
صعود به قله جهان
آمریکا
آمریکا گریه نکن (اوه، اوه-اوه)
منو بلند کن
به من قدرت بده تا ادامه دهم

دانلود آهنگ america از Imagine Dragons ایمجن دراگونز | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید