دانلود آهنگ رفیق کفتیده گرد تنیا همدمو یارم با صدای آرمین گراوندی – 7ترانه

رفیق کفیده گرد تانیا، همراه من

و روز اول زنستیام واتم و ریود نرم

هر کس دوست است ممنوع است و شما ممنوع

دوستی شما تا ابد با من است

نارفیق بایدن آرام، تو عشق منی

تا آخرش دلم شکست

شما حسود نیستید، اما حق با شما نیست

تبریک می گویم، اما به تصویری از کارما نگاه کنید

دوست حسود باش آه هیچکس

دسیلی و مه خوب نیست

تو خیانت کردی و عاشق خودت شدی

و هزار خنجر پشت سرم خوردم

نارفیق بایدن آرام، تو عشق منی

تا آخرش دلم شکست

شما حسود نیستید، اما حق با شما نیست

تبریک می گویم، اما به تصویری از کارما نگاه کنید

دانلود آهنگ رفیق کفتیده گرد تنیا همدمو یارم با صدای آرمین گراوندی

دیدگاهتان را بنویسید