دانلود نوحه یا ابا عبدالله الحسین از یونس حبیبی | متن کامل و اصلی – 7ترانه

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

یا ابا عبدالله الحسین حسین فاطمه سلام

حسین مصطفی سلام حسین مظلوم علی

شهید کربلا سلام اون که می گفت تو کربلا

خیمه هاتو آتیش زدند نگفت کجا به بچه ها

زخم زبون و نیش زدند / اون که می گفت یه دختره

آتیش به دامن رودیده / نگفت تو اون صحرا چرا

راه نجف رو پرسیده / اون که میگفت زینب تو

رگ بریدت رو بوسید / نگفت میون نیزه ها

فقط سر تو رو میدید / اون که می گفت دیده بوده

گوش یکی خون می چکید / نگفت کجا سیلی زدو

گوشوارشو گرفت کشید / اون که می گفت انگشت تو

از بدنت جدا شده / نگفت که انگشترتو

غنیمت کیا شده / اون که می گفت یه زنجیری

به گردن علی دیده / نگفت کجا با خطبه هاش

بساط ظلم رو کوبیده / اون که می گفت بچه هاتو

با تازیانه می زدند / نگفت دلیلشون چی بود

با چه بهونه می زدند / می خوام بگم که ماجرا

ازاونجایی آب می خوره / که ظالم اولی گفت

علی باید کنار بره / اون روزی که حسین من

مادرتو کتک زدند / کینه خیبری رو با

قباله فدک زدند / اون روزی که آتش کین

بر در خونتون نشست / برادرت قربونی شد

پهلوی مادرت شکست / اون روزی که دست علی

بسته بود و تو کوچه ها / فاطمه شو کتک زدند

جلوی چشم بچه ها / اون روزی که خونتونو

به شعله ها در کشیدند / تخم نفاق و کینه رو

میون امت پاشیدند / می خوام بگم بعد تو باز

خیل خوارج اومدند / اونایی که مادرتو

زدند دوباره اومدند / دلم دیگه راضی نشد

دانلود نوحه یا ابا عبدالله الحسین از یونس حبیبی | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید