دانلود آهنگ 2 Much از جاستین بیبر | متن کامل و اصلی – 7ترانه

برای تماشای متن کامل، دکمه بالا را فشار دهید.

بی عدالتی در همه جا تهدیدی برای عدالت در همه جا است
شاید خیلی زیاد به نظر بیایم، شاید به اندازه کافی طولانی نباشم
خنده داره که یادم رفت پلک بزنم
وقتی موهایت را پایین می اندازی، طوری می رقصی که انگار هیچ کس آنجا نیست
می دانم جایی هستم که باید باشم
زیر لب بگو “دوستت دارم”.
بیشتر از زمانی که بتوانید هضم کنید
موسیقی هر بار که نام تو را می شنوم، اوه
سرت به خوبی روی سینه من قرار دارد
خورشید طلوع کرد، اما من هنوز استراحتی ندارم
نمی خواهم چشمانم را ببندم، می ترسم خیلی دلم برای خودم تنگ شود
من نمی خواهم بخوابم، ترجیح می دهم عاشق شوم
وقتی نمی توانم تو را احساس کنم، احساس می کنم ارتباطم قطع شده است
دو ثانیه بدون تو مثل دو ماه است
نمی خواهم چشمانم را ببندم، می ترسم بیش از حد دلم برای خودم تنگ شود
من نمی خواهم بخوابم، ترجیح می دهم عاشق شوم
چون ابدیت با تو به اندازه کافی طولانی نیست
دو ثانیه بدون تو مثل دو ماه است
و خیلی زیاد است
جوری عشق بورز که مادرت را دوست داری
تمام مشکلات را از دوستان خود بگیرید
همیشه به نوعی دنیا را برای ما متوقف کن، اوه-اوه
من هنوز این ثانیه را تسکین می دهم
من بزرگترین نعمتم را کردم
من برات دعا کردم ببین خدا چیکار کرد
زیر لب بگو “دوستت دارم”.
بیشتر از زمانی که بتوانید هضم کنید
موسیقی هر بار که نام تو را می شنوم، اوه
سرت به خوبی روی سینه من قرار دارد
خورشید طلوع کرد، اما من هنوز استراحتی ندارم
نمی خواهم چشمانم را ببندم، می ترسم بیش از حد دلم برای خودم تنگ شود
من نمی خواهم بخوابم، ترجیح می دهم عاشق شوم
وقتی نمی توانم تو را احساس کنم، احساس می کنم ارتباطم قطع شده است
دو ثانیه بدون تو مثل دو ماه است
نمی خواهم چشمانم را ببندم، می ترسم بیش از حد دلم برای خودم تنگ شود
من نمی خواهم بخوابم، ترجیح می دهم عاشق شوم
چون ابدیت با تو به اندازه کافی طولانی نیست
دو ثانیه بدون تو مثل دو ماه است
و خیلی زیاد است

دانلود آهنگ 2 Much از جاستین بیبر | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید