دانلود آهنگ اگه روزگار بی رحمه تو مهربون باش از فرزین – 7ترانه

برای تماشای متن کامل، دکمه بالا را فشار دهید.

اگر زمان شما ظالمانه است، مهربان باشید
اگر خورشید می سوزد، در سایه باشید
حالا آن تنهایی زیر پای زندگی من است
بیا برای من یکی باش
خوب باش
اگر سرما در کنار باغچه پنهان شود
باغبان گل های نیمه تابستان باشید
خوب باش
چراغ زندگیم را روشن کن
عزيزم تو تنهايي كمتر ناز كن
در اوج عصبانیت و آشتی اگر آمدی گل کاشت
اگر تو مرا دوست نداشتی نمی توانستم به تو وقف باشم
در اوج عصبانیت و آشتی اگر آمدی گل کاشت
اگر تو مرا دوست نداشتی نمی توانستم به تو وقف باشم
من ناراحتم که برگشتی
دنبال بهانه ای برای خوشبختی می گردم
اگر می گویم گره ها را خوب ببندید
نگران فردا هستم
نگران فردا هستم
اگر زمان شما ظالمانه است، مهربان باشید
اگر خورشید می سوزد، در سایه باشید
حالا آن تنهایی زیر پای زندگی من است
بیا برای من یکی باش
خوب باش
اگر سرما در کنار باغچه پنهان شود
باغبان گل های نیمه تابستان باشید
خوب باش
من ناراحتم که برگشتی
دنبال بهانه ای برای خوشبختی می گردم
اگر می گویم گره ها را محکم ببندید
نگران فردا هستم
نگران فردا هستم

دانلود آهنگ اگه روزگار بی رحمه تو مهربون باش از فرزین

دیدگاهتان را بنویسید