دانلود آهنگ سلطان از پویا بیاتی | متن کامل و اصلی – 7ترانه

برای تماشای متن کامل، دکمه بالا را فشار دهید.

ای سبک تر از نور، ای پاک تر از پاک

روی زانوهایم در برابر لبخند تو زیر نور مهتاب

دوستان من از نظر شما صبح بهتر از صبح است

قلب خسته ما را کشف کنید

ای سبکتر از نور، ای پاکتر از پاک

روی زانوهایم در برابر لبخند تو زیر نور مهتاب

دوستان من از نظر شما صبح بهتر از صبح است

قلب خسته ما را کشف کنید

آرام باش جانم جانم جانم

صاحب و سلطان کعبه القلوب

ای رؤیت، رؤیت عشق، حضرت باران، حضرت عشق

شاه کریمان شوکت عشق ماه تاخیر

آرام باش جانم جانم جانم

صاحب و سلطان کعبه القلوب

ای رؤیت، رؤیت عشق، حضرت باران، حضرت عشق

شاه کریمان شوکت عشق ماه تاخیر

ای حسنات ماه پری تو بالای مغز منی

تو با من قهری

تو چاره درد منی، تو چاره غم منی

تأثیر ماه و ستارگان در شما نور و نور است

ای حسنات ماه پری تو بالای مغز منی

تو با من قهری

تو چاره درد منی، تو چاره غم منی

تأثیر ماه و ستارگان در شما نور و نور است

آرام باش جانم جانم جانم

صاحب و سلطان کعبه القلوب

ای رؤیت، رؤیت عشق، حضرت باران، حضرت عشق

شاه کریمان شوکت عشق ماه تاخیر

دانلود آهنگ سلطان از پویا بیاتی | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید