دانلود آهنگ bir tek sensin içimde از مانوش بابا | متن کامل و اصلی – 7ترانه

برای تماشای متن کامل، دکمه بالا را فشار دهید.

Aşkın ızdırabından
Çilesinden yoroldum
Gülmedi bir kez üzüm
Çaresiz gönlüm محکوم شد
Aşkın ızdırabından
Çilesinden yoroldum
Gülmedi bir kez üzüm
Çaresiz gönlüm محکوم شد
Gönlümdeki bu têf
یاکار بنی دریندن
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Gönlümdeki bu têf
یاکار بنی دریندن
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Ceke ceke yoruldum
Bu aşkın çilesini
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Ceke ceke yoruldum
Bu aşkın çilesini
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
من تمام کردم
اویله بیر یردسین کی
Göğsüme saplanmız
سوکوپ آتامام کی
من تمام کردم
اویله بیر یردسین کی
Göğsüme saplanmız
سوکوپ آتامام کی
Gönlümdeki bu têf
یاکار بنی دریندن
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Gönlümdeki bu têf
یاکار بنی دریندن
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Ceke ceke yoruldum
Bu aşkın çilesini
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا
Ceke ceke yoruldum
Bu aşkın çilesini
Şu فقط gecelerde
بیر تک حسین اینجا

دانلود آهنگ bir tek sensin içimde از مانوش بابا | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید