گلچین پیشوازهای مسعود بختیاری 1401 به همراه پخش آنلاین – 7ترانه

𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐦𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲

گلچین سلام مسعود بختیاری ۱۴۰۱

گلچین سلام مسعود بختیاری

نحوه فعال کردن دریافت اپراتورهای مختلف در انتهای گلچین آمده است

مسعود بختیاری فردی بود که تسلط خاصی بر ادبیات فارسی و بختیاری داشت و همچنین ذوق شاعرانه ای داشت که به او اجازه می داد شعر بسیاری از ترانه های خود را بسازد. همانطور که از کودکی با عشایر بختیاری زندگی می کرد، بر وزن ها و عادت های شعر اصیل بختیاری نیز تسلط داشت. آهنگ «تنک بلور» که در سال 1351 با ارکستر رادیو اهواز به سرپرستی منصور قنادپور خواند، این ویژگی را به خوبی نشان داد.

☆☆☆☆☆☆☆

نام: همزمان

کد ایرانسل: 331893

کد همراه اول: 55156


☆☆☆☆☆☆☆

نام: هیاری

کد ایرانسل: 331894

کد همراه اول: 55159

☆☆☆☆☆☆☆

نام: ای کاش

کد ایرانسل: 331895

کد همراه اول: 55152

☆☆☆☆☆☆☆

نام: آستارا

کد همراه اول: 55158

☆☆☆☆☆☆☆

نام: گل افشان

کد همراه اول: 55157

☆☆☆☆☆☆☆

نام: شاد باشید

کد همراه اول: 55153

☆☆☆☆☆☆☆

نام: آهنگ آشپزی

کد همراه اول: 55154

☆☆☆☆☆☆☆

نحوه فعال سازی: کد را به 8989 ارسال کنید

ایرانسل☜︎︎︎ نحوه فعال سازی: ارسال کد خوشامدگویی به شماره 7575

رایت ارسال کنید[ON RBT] حدود 2020 سپس ارسال کنید[کد راینواز+فاصله+ON] تا سال 2030

گلچین پیشوازهای مسعود بختیاری 1401 به همراه پخش آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید