دانلود آهنگ ای فلک چرخ ته ای فلک چرخ ته بلا به جان ای عجب روزگار با صدای ابی عالی – 7ترانه

ای چرخ فلک پایین چرخ بلا چرخ فلک پایین به روح ای شگفتی زمان

همه ناله ها و همه ناله ها و همه روزهای سخت

دست سرنوشت همیشه نشانه روزگار است

دنیای قدیم هر جوانه ای را جوانه زد، چه زمان شگفت انگیزی

حیف است، او آدم ساده ای است که باید فراموش کرد

جف، حیف است که خاطرات از بین رفته اند

دل را بسوزان، بگذار دل هیچکس نرود

قلب ساده ام در قفس گیر کرده است

دلسوزی از غیر شفقت جدا نیست، همه نان آور هستند

سنگ صبور قصه ها بوی نان نمی دهد

جیب پر از پول به درد هر کس که نان می خورد می زند

فردین یک وقت دیگر می میرد، آن که نان می پزد

حیف است، او آدم ساده ای است که باید فراموش کرد

جف، حیف است که خاطرات از بین رفته اند

دل را بسوزان، بگذار دل هیچکس نرود

قلب ساده ام در قفس گیر کرده است

ساقی شب مست امشب

درود بر این رفیق پر از باسن

دنیا نسبت به خرابه های پست بی تفاوت است

فقط شستن یک مست به نامه پاسخ می دهد

حیف است، او آدم ساده ای است که باید فراموش کرد

جف، حیف است که خاطرات از بین رفته اند

دل را بسوزان، بگذار دل هیچکس نرود

قلب ساده ام در قفس گیر کرده است

دانلود آهنگ ای فلک چرخ ته ای فلک چرخ ته بلا به جان ای عجب روزگار با صدای ابی عالی

دیدگاهتان را بنویسید