دانلود آهنگ دوست دارم هم قد دریا با صدای ایلیار – 7ترانه

شما نمی خواهید بدانید چقدر بیقرار هستید

گریه نمی کنید ، همه متنفرید

می خوابی ، دلت درد می گیرد

غرور شکسته صدایت را قطع کرد

باید دوباره با خسارت مواجه شد

باید بمانی ، نباید باشی

او عاشق شد و به داستان پیوست

من قبلاً از تو مراقبت می کردم ، از تو مراقبت می کنم

من می خواهم شما مانند گذشته در هوا بمانید

برو زیر باران آهنگی بخوان

میخوام مثل قبل ازم مراقبت کنی

بهار و زمستان را فرا بگیرید

دوباره دریایی پر از موج باش

من می خواهم شما در اوج باشید

نگو عشق گذشت و تاریخ شد

من قبلاً از تو مراقبت می کردم ، از تو مراقبت می کنم

دانلود آهنگ دوست دارم هم قد دریا با صدای ایلیار

دیدگاهتان را بنویسید