دانلود آهنگ نچو با صدای فرهاد جهانگیری – 7ترانه

ناجوانمردی را که درگیرشان است کاهش دهید

آمار تونی تانیا را تحریک می کند

هنوز فکر نمی کنم

خودکشی کودکان بدون تو

پهلویم را از دست دادم ، مثل یک فیل دندان هایم را از دست دادم

ورم را دور کردم

من احساس راحتی نمی کنم

تف نکنید و دوست دارید و خیانت می کنید

قلب مه غریبه بود

خجالت نکش ، من افتخار نمی کنم

من با شما بسیار صبور هستم

هربار بدون تو مریض نشو

What و Rouge Hatie Ayouchi Bacho

من در مرحله برداشت دیر آمدم

شما هیچ نیستید ، آرام هستید

همه ما از شما راضی هستیم ، اما Daem گرم و سرد است

چه سر سوزنی گرد و پر حرفی

هربار بدون تو مریض نشو

من احساس راحتی نمی کنم

تف نکنید و دوست دارید و خیانت می کنید

قلب مه غریبه بود

خجالت نکش ، من افتخار نمی کنم

من با شما بسیار صبور هستم

هربار بدون تو مریض نشو

دانلود آهنگ نچو با صدای فرهاد جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید