دانلود آهنگ یه نمه خنده با صدای ماکان بند – 7ترانه

با تمام بال و پرت بهم ضربه زدی ، سر جاش منو شکستی و منو حس نکردی

تقصیر خودم بود

من در این رابطه چه کرده ام و ندیده ام باتو بخندد

از طرف دیگر ، این عشق به موهای من است

مرا بیدار کن تا عذاب دود در هوا بلند شود

گویی وجود نداشت ، بدون دعوا به پایان می رسد

اگر دیر کنم این قلب من است ، اما تصمیم گرفته ام که دیگر غرورم را به غریبه ای نشکنم.

چشم و گوشم را بستم و خودم جواب دادم

من زندگی را که از دست داده بودم از دست دادم

من در این رابطه چه کرده ام و ندیده ام باتو بخندد

از طرف دیگر ، این عشق به موهای من است

مرا بیدار کن تا عذاب دود در هوا بلند شود

گویی وجود نداشت ، بدون دعوا به پایان می رسد

دانلود آهنگ یه نمه خنده با صدای ماکان بند

دیدگاهتان را بنویسید