دانلود اهنگ چی فکر کردی کی هستی که اون بالا نشستی مجید اصلاحی – 7ترانه

دانلود آهنگ جدید مجید اصلاحی با عنوان “وقتی می نشستید چه فکر می کردید ، کی هستید؟”

اکنون از شما کاربران و همراهان عزیز دعوت می کنیم تا آهنگ بسیار زیبا و لذت بخشی را دانلود کنید ، “فکر کردی کیستی؟”

دانلود آهنگ جدید ، (آهنگ) به نویسندگی: مجید اسلامی چی فکر کردی کی هستی / ات

دانلود آهنگ

نام خواننده: مجید اسلامی
اسم آهنگ: وقتی می نشست فکر می کردی کی هستی؟

وقتی نشسته بود فکر می کردی چه بودی ، متن مجید اسلامی

فکر میکنی کی هستی! !
که نشست! !
باحال و سربلند به نظر برسید! !

دانلود آهنگ

وقتی می نشست فکر می کردی کی هستی؟

دانلود آهنگ “فکر کردی کی هستی؟” + خواندن آنلاین

پخش آنلاین آهنگ ها

دانلود اهنگ چی فکر کردی کی هستی که اون بالا نشستی مجید اصلاحی

دیدگاهتان را بنویسید